Cenník

Uvedené ceny nie sú záväzné. Z dôvodu veľkých výkyvov na burze kovov si prosím ceny overte telefonicky alebo osobne na prevádzke.

Materiál

Druh materiálu

Cena [€/kg]

Meď

Meď nová

4.20

Meď mix

3.80

Meď špony

2.50

Mosadz

Bronz

2.80

Mosadz mix

2.40

Mosadz-chladiče

2.00

Mosadz-špony

2.00

Hliník

Hliník elektro

1.00

Hliník kovolisty

1.00

Hliník profil mix

0.60

Hliník kusový

0.40

Hliník plech

0.40

Hliník špony

0.20

Hliník plechovky

0.20

Nerez Nerez mix

0.50

Nerez špony

0.40

Zinok Zinok

0.20

Olovo Olovo

0.50

Železo Železo nad 6mm

0.12

Železo nad 4mm

0.09

Železo liatina

0.10

Železo plech

0.06

Papier

Papier

0.05

 

Kartón - lepenka

0.00